22 January 2017

Velkommen til Trondheim


Jeg møte en kvinne på kirke at vet Grandpa og deg. 
Der er 30 folk på kirke i dag. De var alle hyggelig. 
I morgen jeg skal gå med Erling Frode å se "downtown" av Trondheim. 
Der   også " family home evening" i morgen i kvelden med unge folk.